تلفن: ۲۳۰۰ ۵۵۸۹ ۲۱ ۹۸+  
   

پیکر تراشی (لیپوماتیک)

پیکر تراشی به مجموعه ای از روشهای تهاجمی و غیر تهاجمی گفته می شود که بوسیله آن ها میتوان نواحی مختلف بدن را به فرم دلخواه درآورد.تکنیک پیکرتراشی لیپوماتیک تلفیقی از دو تکنیک Tumescent و Power Assisted می باشد. دستگاه لیپوماتیک یکی از دستگاهای لیپولیز در جهان است که توسط FDA تائید شده است این دستگاه برای اولین بار توسط یک جراح آلمانی ابداع شد.
به طور کلی روش های تخلیه چربی بدون جراحی شامل :
  • لیپوساکشن
  • لیپولیزر
  • لیپوماتیک
  • Body Jet
  • حجم دهی به اندام ها (باسن و ساق پا و … ) با تزریق چربی و یا پروتز

نمونه کارهای پیکرتراشی